Köpekçi

Yönetmen
Hayrettin Alan

Deprem ve Değişen Demografik Yapı

Yönetmen
Medya Üren

Yeryüzündekiler

Yönetmen
Alper Daban

Kadim Longoz İğneada

Yönetmen
Uğur Cuya

Çevre ve Ekolojik Haklar

Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Mülteci ve Sığınmacı Hakları

Kültürel Haklar

Çok Yakında

Barınma Hakkı

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik

LGBTQI+ Hakları

Hayvan hakları